uwv brief nieuwsbrief ss 2.0

Ontdek hoe het UWV de communicatie met cliënten begrijpelijker en meer empathisch maakt.

UWV: zijn visuele elementen cruciaal in klantcommunicatie?

Brieven van UWV zorgden vaak voor verwarring en onrust bij hun cliënten. UWV wilde daarom graag de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van hun communicatie verbeteren. Om deze doelstelling te realiseren, hebben we onderzoek voor hen uitgevoerd en ons gericht op de volgende kernvraag:

Is het gebruik van visuele elementen in UWV-brieven effectief?

Visuele elementen vergroten begrijpelijkheid en zorgen voor meer empathie

Tijdens face-to-face interviews hebben we verschillende voorbeeldbrieven aan cliënten voorgelegd. Hierdoor konden we individuele ervaringen evalueren. Wat opviel, was dat het gebruik van visuele elementen, zoals iconen, afbeeldingen en kleur, de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de brieven vergrootte en tegelijkertijd zorgde voor een meer empathische uitstraling van UWV.

Concrete richtlijnen

Deze bevindingen vormen nu de basis voor concrete richtlijnen om de stijl van de brieven verder te optimaliseren. Op basis van dit onderzoek heeft MWM2 specifieke richtlijnen opgesteld om de communicatie met cliënten te verbeteren.

  • Gebruik van kleur

Kleur kan de lezer helpen om snel naar het belangrijkste deel van de brief te navigeren. Bijvoorbeeld, een groene kleur kan gebruikt worden om aandacht te vestigen op deadlines, terwijl een blauwe kleur kan duiden op algemene informatie.

  • Kleurcodes

Verschillende soorten informatie kunnen worden onderscheiden met kleurcodes. Data kunnen in een specifieke kleur worden weergegeven, terwijl deadlines en andere belangrijke informatie een andere kleur krijgen.

  • Minimalistische benadering

Minder is soms meer. Een overvloed aan visuele elementen kan afleiden en zelfs verwarren. Het doel is om de lezer te informeren zonder te overweldigen.

  • Universeel begrijpelijke beelden

Het kiezen van eenvoudige en duidelijke beelden zorgt ervoor dat de brief begrijpelijk is voor een brede doelgroep, inclusief mensen die minder digitaal vaardig zijn of een andere moedertaal spreken.

Het implementeren van deze concrete richtlijnen hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de communicatie tussen UWV en haar cliënten. UWV heeft al veel positieve feedback ontvangen van cliënten over de duidelijke kaders die nu vaker in de brieven staan.

"Het onderzoek door MWM2 was niet alleen waardevol in het verbeteren van onze directe communicatie met cliënten, maar het heeft ons ook in staat gesteld om de organisatie effectiever te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze aanpak. Door het aantonen van concrete verbeteringen in klantwaardering en begrijpelijkheid, hebben we een sterk argument om verdere innovatie in onze communicatiestrategie te stimuleren."

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Aletta Nijboer

Aletta Nijboer

Senior Research Consultant

A.Nijboer@mwm2.nl

06 20 98 93 96

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws