videotoets uwv screenshot

Simpele optimalisatie van moving storyboards dankzij Videotoets

Behoefte:

UWV ontwikkelde twee informatievideo’s in animatievorm voor klanten die in de ziektewet zitten. Eén gaat over re-integratie en is vooral bedoeld om klanten aan te zetten actie te ondernemen om bijvoorbeeld contact op te nemen met een re-integratieadviseur. De ander gaat over de ‘Eerstejaars Ziektewet beoordeling’ en heeft als voornaamste doel om meer informatie te geven over de beoordeling zodat klanten beter weten wat ze kunnen verwachten.

Voor UWV is het van groot belang dat hun video’s het gewenste effect hebben en aansluiten bij de belevingswereld van de klant. Om die reden vroeg UWV MWM2 om de video’s al in een vroeg stadium (namelijk na de ontwikkeling van het moving storyboard) voor te leggen aan de klant.


Aanpak

MWM2 gebruikte de Videotoets om 250 klanten van UWV die in de ziektewet zitten de moving storyboards, ofwel: schetsen met een voice-over, te laten beoordelen in een online vragenlijst. Zij konden tijdens het bekijken van de video duimpjes en commentaar plaatsen bij onderdelen die zij goed en minder goed vinden. Daarnaast kregen zij vragen voorgelegd die inzicht geven in de communicatiekracht. Daarmee meten we of het doel van de video duidelijk is en of de video de aandacht vashoudt. Ook kregen ze vragen over de  waardering van de video. Ervaart de doelgroep de video als nuttig? En tot slot meten we ook het effect van de video en of de video aanzet tot actie?.


Inzichten

Binnen een week had UWV van MWM2 de resultaten van het onderzoek met daarin concrete aanbevelingen hoe zij hun video’s met simpele aanpassingen konden verbeteren. Zo vonden klanten dat de nadruk te veel lag op hun plichten en dat empathie voor hun situatie ontbrak. Dit is opgelost door de tekst van de voice-over iets aan te passen.

Bij de video over de ‘Eerstejaars Ziektewet beoordeling’ kwam duidelijk naar voren welke onderdelen van het script nog steeds moeilijk te begrijpen waren, bijvoorbeeld wat er gebeurt na de beoordeling. Daarop heeft UWV het script aangepast en ondersteunende animatie toegevoegd.

“Voor UWV was het erg nuttig om de video’s al in de conceptfase te testen. Door de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve inzichten kregen we een volledig beeld van hoe de klanten de video’s ervaren. Hierdoor konden we bijsturen op inhoud, tone-of-voice en taalgebruik. Bovendien werden we goed geadviseerd bij de opzet van het onderzoek" aldus Eline Rothengatter van UWV

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Saskia MG 2289

Saskia de Bruijn

Expert Communicatie Onderzoek

s.debruijn@mwm2.nl

020 369 9964

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws