Veilig Verkeer header

Unieke aanpak in onderzoek naar in- en externe communicatie

Behoefte

Voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) draagt een goede interne en externe communicatie niet alleen bij aan een sterke profilering van VVN, maar ook aan een succesvolle organisatie. Reden voor VVN om haar afdeling Marketing Communicatie eens onder de loep te nemen en te laten onderzoeken wat de behoeften zijn als het gaat om interne communicatie. En hoe kunnen medewerkers meer betrokken worden bij de externe communicatie van Veilig Verkeer Nederland?

Aanpak

MWM2 stelde een unieke aanpak voor met drie onderzoeksvormen. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek in combinatie met MTO Pulse-metingen gaven inzichten in hoe de interne communicatie verloopt, hoe medewerkers hun eigen rol in de communicatie van VVN zien en welke triggers en barrières zij ervaren als het gaat om hun eigen bijdrage aan de externe communicatie van VVN.

Een korte online vragenlijst onder medewerkers bracht op praktisch en organisatorisch niveau de interne communicatie in kaart. Interviews met  groepsleiders van VVN gaven diepere inzichten in de rol van medewerkers in de externe communicatie. Maar cruciaal in het plan van aanpak van MWM2 was dat wij met een continu MTO Pulse onderzoek onder medewerkers en managers ook konden meten of er daadwerkelijk (en op de lange termijn) een verandering ten aanzien van kennis, houding en gedrag was bewerkstelligd?

Inzichten

Het onderzoek biedt inzicht in het perspectief van de medewerkers van VVN. Het laat zien waar de aanknopingspunten liggen en hoe VVN de betrokkenheid van haar medewerkers kan vergroten en haar positie kan verstevigen.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws
×

Medewerkersonderzoek

Luisteren naar uw medewerkers is essentieel. Hun collectieve kennis benutten is cruciaal voor het succes van uw organisatie. MWM2 maakt luisteren naar uw medewerkers op een innovatieve manier mogelijk met continu meten, met visueel onderzoek, via een panel of community – of toch een ‘klassiek’ MTO. Een meting die past bij de organisatie van nu en zorgt voor betrokkenheid en relevante feedback.

Bekijk meer cases en nieuws medewerkersonderzoek

Cases & Nieuws