Banner blog meekijkers

Tips voor meekijkers bij kwalitatief onderzoek op afstand

Door: Wieke Smit -  Research Consultant Kwalitatief

De toegevoegde waarde van meekijken tijdens kwalitatief onderzoek is groot. Hoe ziet jouw klant eruit? Welke woorden gebruikt hij? Met wat voor lichaamstaal uit hij zich? En natuurlijk: wat vindt hij nou echt van jouw nieuwe idee? In een rapport staan de inzichten, maar door zelf mee te kijken komt de klant pas écht tot leven en blijven zijn verhalen je bij.

Toen we nog face-to-face interviews afnamen bij ons op kantoor, kon je als opdrachtgever al met een live videoverbinding meekijken. Nu kwalitatief onderzoek met videoverbindingen op afstand plaatsvindt blijft die mogelijkheid bestaan. Je logt simpelweg in als meekijker en kijkt vanuit huis mee. Tijdens het veldwerk sta je in verbinding met de interviewer via een chatfunctie en kun je hem of haar instrueren om verdiepende of verduidelijkende vragen te stellen. De interviewer verwerkt deze vragen dan op een natuurlijke manier in het gesprek.

Onze ervaring is dat de impact van het online meekijken minstens even groot is als bij ons op kantoor. Door de fysieke afstand is het belangrijk extra aandacht te besteden aan een aantal zaken. Onze tips voor jou als meekijker zijn daarom:

  1. Bereid je goed voor. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zoek een rustige plek op in huis zodat je niet gestoord wordt tijdens het meekijken. Ook is een goede internetverbinding essentieel voor het online meekijken, dit kun je bijvoorbeeld checken via de speedtest van je eigen provider.

  2. Hou opvallende uitspraken bij: maak notities tijdens het meekijken. Jouw notities verwerken wij weer in ons rapport.

  3. Benut contactmomenten: we starten iedere veldwerkdag gezamenlijk (interviewers en meekijkers), nemen na een aantal gesprekken contact op voor overleg en geven aan het einde van alle interviews een debrief met de belangrijkste inzichten. Gebruik deze momenten om aan te geven welke informatie jij opvallend vindt en op welke aspecten de nadruk moet liggen.

  4. Ontspan tussendoor: wij zorgen voor een planning met voldoende pauzes tussen de video-interviews door. Voor jou als meekijker kan het soms intensief zijn om langere tijd je aandacht bij de gesprekken te houden. Benut als meekijker de pauzes door even iets anders te doen of een rondje te lopen in de lentezon.


Als laatste wens ik jullie een goede gezondheid, veel creativiteit en impactvolle kwalitatieve onderzoeken op afstand toe de aankomende tijd. Aan het meekijken kan het niet liggen!


Dit is een blog in de reeks Kwalitatief onderzoek op afstand. Elke blog is geschreven door een van de leden van het kwalitatieve team van MWM2, deze blog is geschreven door Wieke Smit, research consultant kwalitatief.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws