banner web blog jorieke

Hoe ervaren respondenten video-interviews?

Door: Jorieke Aben - research consultant Team Kwalitatief

De overstap van face-to-face naar video-interviews vraagt om een dosis aanpassingsvermogen. Niet alleen van opdrachtgevers en van ons als onderzoekers, maar ook van respondenten. Want hoe is het eigenlijk voor de respondent om in deze tijd op afstand geïnterviewd te worden?

We hebben een aantal respondenten gevraagd naar hun ervaringen. Daaruit blijkt dat interviews op afstand over het algemeen als zeer positief worden ervaren.

  • Vertrouwd
    Je hoeft de deur er niet voor uit en je zit comfortabel in je vertrouwde omgeving waardoor je gemakkelijker en vrijuit praat. Een respondent zegt daar bijvoorbeeld over: ‘’Dat het vanuit mijn eigen huis kon vond ik prettiger, en makkelijker. Je hoeft dan niet te reizen. En je hebt je eigen koffie.’’

  • Persoonlijk
    In deze tijd van social distancing missen velen persoonlijk contact. Doordat je bij video-interviews elkaar ziet, voelt het contact via video-interviews direct persoonlijk. Respondenten stellen dit op prijs, zeker nu het persoonlijke contact zo schaars geworden is. Zo zegt een respondent: ‘’Het helpt echt dat je ook in deze tijden gewoon iemand voor je ziet. Dat was wel heel leuk. Vooral ook omdat ik het nog nooit eerder zo heb gedaan. Het maakt het veel persoonlijker.’’

  • Gemakkelijk
    Bij MWM2 vinden we het belangrijk dat ook minder 'tech savvy doelgroepen' mee kunnen doen aan onderzoek op afstand. Dit hebben we bij de keuze voor een tool dan ook als belangrijk criterium meegenomen in onze keuze. Dit is niet geheel onopgemerkt gebleven, want respondenten geven aan het heel gemakkelijk te vinden om mee te doen. Een respondent van 64 jaar zegt er bijvoorbeeld over: ’Ik vond het heel professioneel. Het programma werkte heel makkelijk en de interviewer stelde mij direct op mijn gemak. Dat was heel prettig. Ik vond het een leuk gesprek.’’


Ondanks de overwegend positieve ervaringen brengt een video-interview natuurlijk wel een andere dynamiek met zich mee. Niet iedere respondent vindt het even prettig om te spreken met een scherm ertussen. Ondanks dat techniek veel mogelijk maakt, blijft het toch het prettigst om elkaar echt in de ogen te kunnen kijken. We kijken dan ook enorm uit naar het moment waarop we de eerste respondent weer in ons Leren Luisteren Lab mogen ontvangen. Tot die tijd, en zeker ook daarna, blijven we interessante gesprekken voeren en bijzondere respondenten ontmoeten via videoverbindingen. Zo blijven we onze opdrachtgevers voorzien van relevante inzichten!


Dit is een blog in de reeks Kwalitatief onderzoek op afstand. Elke blog is geschreven door een van de leden van het kwalitatieve team van MWM2, deze blog is geschreven door Jorieke Aben. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen neem dan contact met ons op.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws