Header creatieve technieken

Achterhaal emoties met creatieve technieken op afstand

Mensen maken voortdurend keuzes. Het zou overzichtelijk zijn als deze altijd weloverwogen en op basis van feiten worden gemaakt. Maar helaas worden keuzes zelden heel rationeel gemaakt. Heersende beelden en emoties spelen een veel grotere rol. Deze achterhalen we met kwalitatief onderzoek.

Om inzicht in emoties te krijgen is het rechttoe rechtaan stellen van vragen vaak niet genoeg. Om deze reden zetten wij creatieve technieken in. Denk bijvoorbeeld aan een personificatie-opdracht (beschrijf merk x als een persoon) of rollenspel (jullie zijn voor- of tegenstander van x in het debat). Maar hoe doe je dat in deze tijden van kwalitatief onderzoek op afstand? 

  1. Neem je eigen drempels weg. Het inzetten van projectieve technieken kan best spannend zijn. Gaan respondenten wel hierin mee? En vinden zij het allemaal niet te ‘zweverig’? Oefen de opdracht van tevoren met bijvoorbeeld collega’s om je eigen drempels weg te nemen. Je zal zien, het valt uiteindelijk best mee.

  2. Overtuig de ander. Belangrijk is dat je als onderzoeker uitstraalt dat je achter jouw methode staat. Blijf vooral rustig, serieus en overtuigd wanneer je de techniek toepast. Want als jij de opdracht serieus neemt, doen anderen dat ook.

  3. Hou het doel voor ogen. Het gaat niet om de opdracht zelf, maar juist om de inzichten die je met de projectieve techniek ophaalt. Laat respondenten dit ook weten. Vraag hen zoveel mogelijk hardop te denken en hun emoties te omschrijven. Laat hen weten dat juist die gedachten en emoties van belang zijn voor het onderzoek en dat goede of foute antwoorden niet bestaan.


Projectieve technieken brengen percepties en emoties meer aan de oppervlakte. Vooral nu kwalitatief onderzoek vooral online wordt georganiseerd, bieden deze technieken veel kansen om diepgang te blijven bereiken en daarmee onze opdrachtgevers van relevante inzichten te voorzien. Want goed luisteren betekent niet alleen horen wat anderen zeggen, maar vooral begrijpen wat zij bedoelen!


Dit is een blog in de reeks Kwalitatief onderzoek op afstand. Elke blog is geschreven door een van de leden van het kwalitatieve team van MWM2, deze blog is geschreven door Ikrame Azaaj, senior research consultant kwalitatief. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen neem dan contact met ons op.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Ikrame Azaaj kleur

Ikrame Azaaj

Senior Research Consultant Kwalitatief

I.Azaaj@mwm2.nl

06 21 24 71 82

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws