header tv diner

Eerlijke insights over hoe (on)bewust Nederlanders eten

Behoefte

Op dit moment is bijna de helft van de Nederlandse volwassenen en 1 op de 8 kinderen te zwaar. Het is nagenoeg bekend dat mensen die bewust met hun voeding omgaan en daar ook de tijd voor nemen minder vaak overgewicht hebben dan mensen die heel onbewust eten. Het Voedingscentrum ziet het als haar taak om mensen bewust te maken van de gezondheidsvoordelen van eten met aandacht maar had daarvoor wel behoefte aan inzichten in waar Nederlanders eten, met wie, en welke afleidingen er zijn.

Aanpak

Om de eetgewoonten van Nederlanders goed in kaart te kunnen brengen, heeft MWM2 voor het Voedingscentrum online onderzoek uitgevoerd. Met onze eigen Crowdtech survey tool hebben wij een representatieve groep van 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder gevraagd naar hun eetgewoonten.


Inzichten

Het onderzoek leverde het Voedingscentrum zeer waardevolle en nieuwe inzichten over het eetgedrag van Nederlanders op. De insights in combinatie met een door MWM2 opgemaakt infographic hebben zij gebruikt voor een persbericht waarmee het Voedingscentrum veel media-aandacht genereerde.

“Door een goede samenwerking met een deskundig team van MWM2 en een strakke planning hebben we in korte tijd meer inzicht kunnen krijgen in hoe bewust Nederlanders eten en de ontwikkelingen hierin. De resultaten geven het Voedingscentrum de mogelijkheid om aandacht te vragen voor het onderwerp ‘eten met aandacht’”, aldus Patricia Schutte.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws