Header case Voedingscentrum

Insights over voedselverspilling geven input voor campagne

Behoefte

Met het voorkomen van voedselverspilling valt veel winst te behalen, berekende het Voedingscentrum. Jaarlijks kan per persoon gemiddeld €145,- worden bespaard door beter om te gaan met eten. Dat is zo'n 41 kilo goed eten! Uit onderzoek weet het Voedingscentrum dat op dit moment bovengemiddeld veel voedsel wordt verspild onder gezinnen met kinderen.

Voor het opzetten van een gerichte communicatiecampagne, had het Voedingscentrum behoefte aan inzichten naar motivaties en barrières rondom voedselverspilling voor deze specifieke doelgroep. 


Aanpak

Deskresearch van eerder onderzoek liet duidelijke verschillen in verspilling zien tussen gezinnen net voor en in de basisschoolleeftijd. Om de verschillen tussen deze groepen goed in kaart te kunnen brengen, heeft MWM2 voor het Voedingscentrum online onderzoek uitgevoerd. Met onze eigen Crowdtech survey tool hebben wij een representatieve groep van 1.000 jonge gezinnen gevraagd naar hun houding, gedrag en kennis rondom het eten en bewaren voedsel.

Bij het uitvoeren van onze onderzoeken vinden wij het belangrijk dat resultaten voor onze klanten gaan leven. De inzichten die we hebben opgehaald zijn daarom eerst gedeeld in een to the point en goed leesbare rapportage met concrete inshigts. Samen met het Voedingscentrum bespraken we de opvallendste inzichten en learnings die wij verwerkten tot een infographic als ondersteuning van de campagne.

Inzichten

Het onderzoek leverde voor het voedingscentrum zeer waardevolle en concrete insights over het verspilgedrag bij jonge gezinnen. De insights zorgde voor een verfrissende insteek van de communicatiecampagne waarmee de juiste snaar voor de doelgroep kon worden geraakt. Daarnaast bood het onderzoek inspiratie voor de verdieping van de vele andere activiteiten van het Voedingscentrum ten aanzien van voedselverspilling. Wij zijn trots het Voedingscentrum bij hun missie te kunnen ondersteunen!

“De QuickScan naar voedsel verspillingsgedrag onder jonge gezinnen heeft ons praktische inzichten gegeven om voedselverspilling bij kopen, koken en bewaren aan te pakken.”, aldus Wijnand van der Werf van het Voedingscentrum

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Fenneke MWM2 kleur

Fenneke Vegter

Senior Research Consultant

F.Vegter@mwm2.nl

020 41 224 05

×

Communicatie & Merk

Marktonderzoek vormt de essentiële basis voor het bouwen van sterke merken. MWM2 biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van campagne- en merkonderzoek. Zo heeft MWM2 bijvoorbeeld de communicatietoets; een volledige pre-test die inzicht levert in boodschap overdracht, waardering, merk en effect. MWM2 heeft ook een eigen UX-lab waar applicaties en websites worden getest.

Bekijk meer cases en nieuws over communicatie en merk

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws