Header digitale toegankelijkheid

Is jouw onderzoek voor iedereen toegankelijk? Doe de WCAG-check!

In Nederland zijn er miljoenen mensen die één of meerdere beperkingen hebben. Hierbij kun je denken aan mensen die doof, slechthorend, slechtziend of blind zijn. Veel van hen hebben moeite om online informatie te vinden of om mee te doen aan een online onderzoek. Om die reden heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor digitale toegankelijkheid (WCAG, oftewel Web Content Accessibility Guidelines).

Vooralsnog zijn alleen overheidsinstanties verplicht om aan deze richtlijnen te voldoen, maar in een inclusieve samenleving mag je van iedere organisatie verwachten dat zij hun digitale middelen ook voor doven en slechtzienden toegankelijk maken.

Wat houdt WCAG in?

De WCAG-richtlijnen zijn opgesteld om websites en applicaties (zoals online onderzoeken) toegankelijk te maken voor iedereen. Zo kan iedereen, op elk moment, zonder problemen aan je onderzoek deelnemen. De WCAG zijn opgebouwd uit vier principes die we kort zullen behandelen: 

 1. Waarneembaar en onderscheidbaar
  De vragen in je online vragenlijst moeten ook op een alternatieve manier dan in tekst waarneembaar zijn. Ze moeten bijvoorbeeld door spraaktechnologie worden herkend. Ook moeten kleuren voldoende contrasterend zijn.

 2. Bedienbaar
  Iemand met een beperking moet makkelijk kunnen navigeren door je online vragenlijst en ook eenvoudig antwoord kunnen geven op je vraag.

 3. Begrijpelijk
  Vraagstellingen en vooraf geformuleerde antwoorden moeten voor iedereen helder zijn en in duidelijke taal, zonder moeilijke woorden of vakjargon, geschreven zijn.

 4. Robuust
  Het laatste punt betreft de techniek. Het vereist dat een online vragenlijst getoond kan worden door verschillende browsers en hulpapparatuur als brailleleesregels en screenreaders. Als opdrachtgever van MWM2 is dit gegarandeerd, omdat onze technologie volledig voldoet aan de WCAG.


Voldoet je onderzoek aan de WCAG? Laat het checken!

Er zijn 45 verschillende criteria waaraan je online vragenlijst moet voldoen om WCAG-proof te zijn. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen met behulp van een speciaal ontwikkelde checklist jouw vragenlijst onder de loep nemen. Dat doen we snel, goedkoop en vakkundig. Wil je dit? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met jouw MWM2-consultant of stuur een kort mailtje naar Tjerk Eilander.

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

Tjerk MG 3421

Tjerk Eilander

Innovatiemanager

t.eilander@mwm2.nl

020 369 9912 of 06 4689 8501

×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Over MWM2

MWM2 is de ‘one stop shop’ voor iedere organisatie die goed naar zijn klanten wil luisteren. Wij hebben alle onderzoeksmethoden en technologie onder één dak. Wij zijn marktleider op het gebied van klantenpanels & communities en zijn actief in vrijwel alle branches. Honderden (toonaangevende) organisaties weten door te meten met MWM2.

Bekijk meer cases en nieuws over MWM2

Cases & Nieuws