MeesPierson header

Binnen 1 week optimalisatie website ABN AMRO MeesPierson

Behoefte

ABN AMRO MeesPierson is dit jaar aan de slag gegaan met een vernieuwde website. Voor de lancering begin december 2018, wenst ABN AMRO MeesPierson het prototype te optimaliseren door de inzet van kwalitatief UX onderzoek. Gekozen is voor twee onderzoeksfasen: in de eerste fase ligt de focus ligt op look & feel en in de tweede fase op de navigatie.

Aanpak

Video-interviews
Gezien de agile development sprints waarmee ABN AMRO MeesPierson werkt dient de aanpak snel en flexibel te zijn. Een methodiek die MWM2 veel hanteert om snel gedetailleerde inzichten op te halen zijn video-interviews. Met deze interviews hebben wij private banking klanten gesproken zonder dat zij naar een onderzoeklocatie hoefden te komen. ABN AMRO MeesPierson kon deze video-gesprekken volgen en aanvullende vragen stellen via een chat-module.

Resultaten binnen één werkweek
De eerste onderzoeksfase is focus gelegd op look & feel. De maandag werd gestart met een kick-off met uitleg over het prototype. De volgende dag stonden de eerste 6 video-interviews met private banking klanten op het programma. Woensdag ontving ABN AMRO MeesPierson de resultaten en zijn de quick wins direct verwerkt in een verbeterd prototype. De aanpassingen zijn de volgende dag getest door opnieuw 6 respondenten. De week is afgesloten op vrijdag met het opleveren van de laatste resultaten die mee zijn genomen in de development sprint. In de onderzoeksfase die zich richt op navigatie is dit onderzoeksproces herhaald. Zie onderstaand figuur voor een visuele weergave.

Afbeelding2

 

 

 

 

Inzichten

Met het gebruikersonderzoek heeft ABN AMRO MeesPierson binnen korte tijd gedetailleerde inzichten ontvangen vanuit haar doelgroep. Met de resultaten zijn onder andere aanpassingen gedaan in het kleurgebruik, naamgeving van buttons en menu-items van de website. Ook is de vindbaarheid van belangrijke informatie verbeterd en is de lengte van een aantal pagina’s aangepast.

“De opdracht was vrij complex, tijdsgebonden en de doelgroep niche. MWM2's snelheid, flexibiliteit & aanpak zorgde voor concrete en waardevolle klantinzichten, die we direct konden toepassen. In de verdere ontwikkeling van onze online platformen zullen we deze vorm van onderzoek structureel gaan inzetten voor het ophalen van klantinzichten & feedback.”- Linde van Loenen, Digital Marketing Manager

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Manon MG 2371

Manon van de Schilde

Expert UX Onderzoek

m.vandeschilde@mwm2.nl

020 369 9966

×

UX-onderzoek

Het wordt steeds belangrijker om digitale producten op continue basis te optimaliseren en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op de markt. UX onderzoek is nodig om te achterhalen wat hun behoefte en ervaring is. MWM2 biedt uiteenlopende methoden en technieken om uw website en/of mobiele applicaties te onderzoeken. Wij werken met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en zien kansen voor vernieuwing in elke fase van het onderzoekstraject: van concept tot design, van prototype tot website die al live staat.

Bekijk meer cases en nieuws over UX-onderzoek

Cases & Nieuws
×

Agile-onderzoek

MWM2 is dé onderzoekspartner voor organisaties die agile (willen) werken. MWM2 levert dynamisch, flexibel en razendsnel maatwerk voor al uw agile vraagstukken en klantvalidaties. Bekijk meer cases en nieuws over agile onderzoek.

Cases & Nieuws