wijzijnhivos2

Hybride onderzoek brengt donateur in beeld

Behoefte

Hivos is een internationale organisatie die zich over de hele wereld met slimme projecten verzet tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Hierin streven zij, samen met hun steeds groter wordende achterban, naar structurele veranderingen.

Recent is het aantal donateurs van Hivos sterk gegroeid. Een mooie ontwikkeling, maar ook eentje die veel vragen met zich meebrengt. Want wie zijn deze donateurs precies? Hoe zien zij Hivos? En wat drijft hun om Hivos te steunen? Belangrijke vragen die antwoorden nodig hebben om deze groeiende groep van donateurs goed te kunnen blijven bedienen en tevens om ook nieuwe donateurs aan te kunnen trekken.


Aanpak

Voordat wij met dit onderzoek van start gingen was er nog weinig bekend over de achtergrond en beweegredenen van Hivos-donateurs. We legden daarom vooral de focus op het ophalen van doelgroepinzichten. Daarbij stelden wij een gecombineerd onderzoekstraject voor:

  1. Video-interviews: met behulp van acht video-interviews kregen wij inzicht in de beweegredenen, motivaties en beeldvorming van de donateur. Het grote voordeel voor de respondent is dat het onderzoek plaatsvindt in een vertrouwde omgeving. Bovendien kon Hivos vanuit hun kantoor in Den Haag live meekijken. Ook konden ze aanvullende vragen via de chat aan de moderator van MWM2 doorgeven. Zo kon MWM2, tijdens het interview, op relevante onderwerpen nog verder doorvragen. 

  2. Online survey: De kwalitatieve inzichten uit de video-interviews gaven een goede basis voor het online uitzetten van een vragenlijst in ons eigen Crowdtech Survey tool. Deze visuele vragenlijst (in Hivos lay-out) werd uitgezet onder hun gehele achterban. In deze kwantitatieve fase verkregen wij cijfermatig inzicht in wie de achterban is, waarom zij Hivos steunen en hoe zij Hivos zien.

Inzichten

Met onze gecombineerde aanpak hebben wij de achterban van Hivos goed in kaart gebracht. In een overzichtelijke rapportage hebben we Hivos concrete adviezen gegeven over de vervolgstappen die ze zouden moeten nemen. Hivos ging er dan ook direct mee aan de slag en dat vertaalde zich al vrij snel in een aantal nieuwe initiatieven.

Reactie Hivos

Charlotte van Dalfsen van Hivos: “Wij wilden graag onze donateurs beter leren kennen: wie zijn zij en wat vinden ze belangrijk? Door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft MWM2 onze achterban goed en helder in kaart weten te brengen. Uit het onderzoek kwamen waardevolle inzichten waarmee we direct aan de slag kunnen. Het leverde nieuwe ideeën op over hoe we donateurs meer en beter bij ons werk kunnen betrekken. De opdracht had een krappe deadline, maar dankzij een strakke planning en goed tijdsmanagement van MWM2 lukte het om het onderzoek binnen de afgesproken periode af te ronden“. 

Vragen of interesse? Ik vertel je graag meer

×

Klantbeleving

Door goed naar jouw klanten te luisteren weet je precies wat er speelt bij jouw doelgroep. Hierdoor worden jouw producten en diensten beter afgestemd op de wensen van de klant. Dit leidt tot een optimale klantbeleving en trouwe klanten. MWM2 meet niet alleen tevredenheid, maar ook loyaliteit, NPS en CES waarbij gebruik wordt gemaakt gevalideerde analysemodellen en benchmarks. Wij hanteren diverse kwalitatieve en kwantitatieve technieken waaronder: interactieve workshops, klantsafari’s, focusgroepen en (online) dagboekonderzoek.

Bekijk meer cases en nieuws over klantbeleving

Cases & Nieuws
×

Kwantitatief Onderzoek

Sommige vraagstukken vragen om een cijfermatige, statistische onderbouwing. Kwantitatief onderzoek wordt ingezet bij vraagstukken die antwoorden nodig hebben in termen van hoeveelheid. De representativiteit en statistische betrouwbaarheid zijn daarbij van belang. Kwantitatief onderzoek bij MWM2 wordt doorgaans online uitgevoerd. MWM2 ontwikkelt relevante, visuele en vooral respondentvriendelijke vragenlijsten die gemakkelijk kunnen worden ingevuld door deelnemers op elk device.

Bekijk meer cases en nieuws over kwantitatief onderzoek

Cases & Nieuws
×

Kwalitatief Onderzoek

Hoe meer gegevens u hebt, des te lastiger is het de rode draad te vinden die alle punten verbindt. Kwalitatief onderzoek is de lijm binnen de data. Het schetst contexten het laat zien wat die data betekenen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek biedt houvast bij explorerende vragen over de customer journey, conceptontwikkeling en -toetsing, maar ook inzicht bij verdiepende vragen over o.a. klanttevredenheid, imago en bekendheid. Wij voeren hiertoe diepte-interviews en groepsdiscussies uit op locatie of in ons eigen ‘Customer Journey Lab’.

Bekijk meer cases en nieuws over interviews en groepsdiscussies

Cases & Nieuws